ایجاد آگهی جدید

میخواهید چه نوع آگهی ایجاد کنید؟

انتخاب یک بسته

پریمیوم

90 هزار تومان

 • ارسال 5 لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 360 روز
 • قابل استفاده برای همه

پیشرفته

70 هزار تومان

 • ارسال 10 لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 180 روز
 • قابل استفاده برای همه

پایه

40 هزار تومان

 • ارسال یک لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 90 روز
 • قابل استفاده برای همه

اجاره ملک

20 هزار تومان هزار تومان

 • ارسال یک آگهی
 • آگهی اجاره ملک
 • انقضا 90 روز

فروش ملک

50 هزار تومان هزار تومان

 • ارسال یک آگهی
 • آگهی فروش ملک
 • انقضا 90 روز